Skip til hoved indholdet

FællesBo får ny næstformand

Gå tilbage

Stor opbakning til ny næstformand for FællesBo

Tilføjet 9. juni 2021

 

Mona Hedegaard blev valgt som næstformand for boligorganisationen FællesBo. Hun afløser den hidtidige næstformand, Heidi Guldhammer Larsen.

De næste to år hedder næstformanden for FællesBo, Mona Hedegaard.  Det besluttede et enstemmigt repræsentantskab tirsdag aften. Mona Hedegaard fik 100% opbakning fra samtlige 94 fremmødte repræsentantskabsmedlemmer.

Mona Hedegaard har været medlem af organisationsbestyrelsen siden 2013, hvor hun bl.a. sidder i styregruppen for Mission, Vision og Mål og er valgt som medlem af BL´s 6. Kreds for 3. år.

- Jeg er meget glad og taknemmelig for valget og glæder mig til at fortsætte arbejdet, og det gode samarbejde i organisationsbestyrelsen, udtaler Mona Hedegaard. Jeg brænder for arbejdet i organisationsbestyrelsen, og for mig er det vigtigt at være med til at styrke og støtte op om beboerdemokratiet. Jeg vil sammen med bestyrelsen arbejde konstruktivt og energisk med Mission, Vision og Mål for den kommende periode.

Mona Hedegaard overtager næstformandsposten efter Heidi Guldhammer Larsen, som har fungeret som næstformand de sidste 2 år, men som ikke ønskede genvalg.

Repræsentantskabet genvalgte desuden følgende medlemmer til bestyrelsen: Jesper Schreiber, Mette Østergaard og Kirsten Sørensen. Derudover blev Lone Cole afd. 014 Elmegården og Dinna Andrup Madsen afd. 113 Ydunsvej/Baldersvej valgt ind i bestyrelsen. Kirsten Sørensen er valgt for et år, og de øvrige fire bestyrelsesmedlemmer er valgt for to år.

Organisationsbestyrelsen består derudover af: Formand Finn Stengel Petersen, Bo Kristensen, Freddy Horsleben og Jan Sloth Nielsen. Medarbejderrepræsentanten vælges torsdag den 10. juni, og Mette Junge Povlsen genopstiller til posten.

Som suppleanter blev valgt: Danni Hansen, René Meyhoff, Lilli Hertzberg, Palle Frost Mortensen og Peter Altenhofen.

For yderligere oplysninger: Kontakt formanden for FællesBo, Finn Stengel Petersen, telefon 2022 4145.