Skip til hoved indholdet

Mød din organisationsbestyrelse

Hele FællesBos organisation er bygget op i respekt for beboerdemokratiet, og beboerindflydelsen er øverste punkt på vores vision om at skabe de bedste rammer for beboerne.

Organisationsbestyrelsen består af 11 personer. De 10 er valgt af repræsentantskabet – det sidste medlem vælges af medarbejderne.

Organisationsbestyrelsen har det overordnede ledelsesansvar for FællesBo og dens afdelinger. Samt det økonomiske og juridiske ansvar for hele FællesBo. Det betyder, at ansvaret for driften, udlejningen, regnskabsaflæggelse, lejefastsættelse og daglig administration hører under organisationsbestyrelsen.

Efter det ordinære repræsentantskabsmøde den 8. juni 2021 består FællesBos bestyrelse af nedenstående medlemmer:

Finn Stengel Petersen

Formand

fspe@faellesbo.dk

Mona Hedegaard

 

Næstformand

mhe@faellesbo.dk

Bo Kristensen

 

Bestyrelsesmedlem

bk@faellesbo.dk

Dinna Andrup Madsen

Bestyrelsesmedlem

diam@faellesbo.dk

Freddy Horsleben

Bestyrelsesmedlem

fho@faellesbo.dk

Jan Sloth Nielsen

Bestyrelsesmedlem

jasn@faellesbo.dk

Jesper Schreiber

Bestyrelsesmedlem

jesc@faellesbo.dk

Kirsten Sørensen

Bestyrelsesmedlem

ks@faellesbo.dk

Lone Cole

 

Bestyrelsesmedlem

loce@faellesbo.dk

Mette Junge Povlsen

Bestyrelsesmedlem

mjp@faellesbo.dk

Mette Østergaard

 

Bestyrelsesmedlem

mett@faellesbo.dk