Skip til hoved indholdet

Den øverste myndighed

Repræsentantskabet, som er FællesBos øverste myndighed, består af organisationsbestyrelsen og afdelingernes repræsentanter. I alt ca. 160 medlemmer.

Det er repræsentantskabet, der varetager FællesBos overordnede anliggender, fx beslutning om byggepolitik, køb eller salg af ejendomme samt godkendelse af FællesBos budget, årsregnskab og vedtægter. På det årlige repræsentantskabsmøde vælges organisationens bestyrelsesmedlemmer.

På det ordinære repræsentantskabsmøde den 24. maj 2022 er FællesBos formand, 4 bestyrelsesmedlemmer samt suppleanterne på valg.

Der er udarbejdet en kandidatopstillingsliste, som du finder her.

Der kan også opstilles kandidater på selve repræsentantskabsmødet.