Skip til hoved indholdet

Genvalg til FællesBo næstformand

Gå tilbage

Tilføjet 24. maj 2023


Mona Hedegaard blev genvalgt som næstformand for boligorganisationen FællesBo. Hun glæder sig til, sammen med de øvrige kollegaer i organisationsbestyrelsen, at fortsætte arbejdet med at videreudvikle FællesBo.


Et enstemmigt repræsentantskab besluttede tirsdag aften, at Mona Hedegaard fortsætter på posten som næstformand for FællesBo de næste to år. Mona Hedegaard fik 100% opbakning fra samtlige 96 fremmødte repræsentantskabsmedlemmer.

Mona Hedegaard blev valgt ind i organisationsbestyrelsen i 2013, og har siden 2021 haft posten som næstformand. Én af hendes boligpolitiske hjertesager er at arbejde for, at FællesBo er et godt sted at bo med attraktive og sunde boliger, der er til at betale - uanset om de ligger i Herning by eller oplandet.

- Jeg er meget glad og taknemmelig for genvalget og glæder mig til at fortsætte på posten som næstformand. Jeg brænder for arbejdet i organisationsbestyrelsen og har fortsat stor lyst og energi til, som næstformand, at være med til at udvikle FællesBo. Vi går en spændende tid i møde med gennemførelse af mange helhedsplaner og implementering af vores Vision og Mission 2023 – 2027, siger næstformand Mona Hedegaard om arbejdet i de kommende to år.


Repræsentantskabet genvalgte desuden følgende medlemmer til bestyrelsen: Dinna Andrup Madsen, Jesper Schreiber og Mette Østergaard. Derudover blev Henriette Lytorp afd. 019 Mindeparken og Palle Frost Mortensen afd. 236 Vinkelvej og Danmarksgade valgt ind i bestyrelsen. Palle Frost Mortensen er valgt for et år, og de øvrige fire bestyrelsesmedlemmer er valgt for to år.

Organisationsbestyrelsen består derudover af: Formand Finn Stengel Petersen, Bo Kristensen, Freddy Trans Horsleben og Sarah Primdahl. Medarbejderrepræsentanten vælges fredag den 26. maj, og Mette Junge Povlsen genopstiller til posten.

Som suppleanter blev valgt: Karina Gregersen og Ulrich Fleron Wisth.