Skip til hoved indholdet

Der er i september 2021 sendt en ansøgning til Landsbyggefonden om støtte til renovering af boligerne i afd. 530.

Landsbyggefonden har den 11. april 2023 besøgt og besigtiget afdelingen, hvor de forholdt sig til det fremsendte ansøgningsmateriale.

Landsbyggefonden valgte på mødet at forhåndsgodkende helhedsplanen. Det betyder, at vi nu kan færdiggøre planen for den kommende renovering.

 

Næste skridt 

Næste skridt bliver at færdiggøre helhedsplanen for afdelingen med udgangspunkt i Landsbyggefondens tilbagemelding på ansøgningsmaterialet ved deres besøg.


Hvornår går renoveringen i gang?

Vi kan desværre endnu ikke sige præcist, hvornår vi forventer at igangsætte renoveringen af afdelingen og dermed genhusningen af jer beboere. 

Landsbyggefonden har dog lagt op til, at de kan frigive pengene til renovering i 2024. Efter en planlægningsperiode, hvor vi blandt andet udarbejder udbudsmaterialet og selve udbuddet blandt håndværkerne, vil vi så eventuelt kunne gå i gang i første halvdel af 2026. Dette er dog stadig et forsigtigt bud.

Hvis du har lyst til at vide mere om processen, kan du læse mere - klik her

Følg desuden med her på siden og i nyhedsbrevene, som løbende sendes ud.