Skip til hoved indholdet

FællesBo foretager tv-overvågning i enkelte afdelinger. Databeskyttelseslovgivningen stiller krav om, at personoplysninger skal behandles sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Det betyder bl.a., at der skal være de nødvendige tekniske og fysiske foranstaltninger imod, at optagelser fra et overvågningskamera kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges. Derudover stiller tv-overvågningslovens også krav om, hvornår og hvordan der må ske tv-overvågning.

FællesBo er forpligtet til at oplyse om, hvilke personoplysninger vi registrerer eller behandler om dig. Formålet og FællesBos behandling af tv-overvågningsmaterialet kan du læse om i denne politik.

Denne politik er baseret på Datatilsynets anbefalinger og har til formål – ud over at beskrive sikkerheden – at sikre, at vores procedure omkring tv-overvågning følges af alle medarbejdere mv., der involveres i tv-overvågningen. Derudover kan denne politik anvendes som dokumentation, der kan fremvises, hvis Datatilsynet kommer på kontrolbesøg.

FællesBo er dataansvarlig for de personoplysninger, der behandles som led i den tv-overvågning, der er beskrevet i denne politik.


Formål med tv-overvågning

Formålet med tv-overvågningen er at forebygge og opklare kriminalitet.


Tv-overvågning af egne indgange, vaskerier og storskraldsskure

Der foretages tv-overvågning (alle indenfor i bygningerne) på følgende steder:

 • Afd. 021 – Gormsvej i miljøhuset bag Gormsvej nr. 18
 • Afd. 024 – Thyrasvej i miljøhuset bag Thyrasvej 36, samt miljøhuset bag Valdemarsvej 23 og i vaskeriet Thyrasvej 7
 • Afd. 024 – Valdemarsvej 17,19,21 og 23 i kælderen.
 • Afd. 025 – Valdemarsvej i miljøhuset bag Valdemarsvej 221
 • Afd. 106 – Sønderager i storskraldsrummet bag Sønderagervej 68, vaskerierne beliggende Sønderagervej 26 og Sønderagervej 68, P-kælderen under H.P. Hansensvej 50 og kælderen under Sønderagervej 28-32.
 • Afd. 107 – Porsvænget i storskraldsrummet bag Porsvænget 15A samt i vaskerierne beliggende Porsvænget 15 og Porsvænget 29
 • Afd. 200 – Lyngbyen i DSB opgangen Lyngens Kvarter 236 og vaskeriet Lyngens Kvarter 236


Tv-overvågningen foretages med i alt:

 • Afd. 021 er der opsat 1 kamera inde i bygningerne.
 • Afd. 024 er der opsat i alt 6 kameraer – 2 i vaskeriet, 2 i storskrald nord og 2 i storskrald syd.
 • Afd. 025 er der opsat 2 kameraer inde i bygningerne.
 • Afd. 106 er der opsat i alt 13 kameraer – 3 i begge vaskerier inde i bygningen, 3 i området ved storskrald, 1 ved knallertskuret. 2 i kælderen under Sønderagervej 28-32 og 4 i P-kælderen.
 • Afd. 107 er der opsat i alt 16 kameraer – 3 i vaskeriet Porsvænget 15, 4 i vaskeriet Porsvænget 29 samt 9 i bygningen med storskrald.
 • Afd. 200 er der opsat 8 kameraer inde i bygningerne.


Der er 46 kameraer i de 3 områder. 9 stk. i Område Øst (Afd. 021, 024 og 025), 29 stk. i Område Vest (Afd. 106 og 107) og 8 stk. i Område Nord (Afd. 200), som er aktive ved bevægelser. Der er opsat behørig skiltning ved samtlige adresser.


Behandling af personoplysninger

Der kan ske overvågning af følgende personkategorier:

 • Medarbejdere
 • Beboere
 • Gæster/besøgende
 • Andre, der befinder sig i bygningerne med de overvågede områder


I forbindelse med overvågningen behandles oplysninger om, hvem der befinder sig på de overvågede områder og på hvilket tidspunkt.


Opbevaring af og adgang til overvågningsbilleder mv.

Optagelserne fra tv-overvågningen opbevares på en måde, så de ikke kommer til uvedkommendes kendskab. Dette sker ved, at optagelserne lagres 30 dage tilbage, hvor de efterfølgende overskrives. Der kræves adgangskode/password for at tilgå overvågningen. Kun de personer, der skal have adgang, jf. punkt 5.2, har en adgangskode. Adgangskoden må ikke overlades til andre eller opbevares på en sådan måde, at andre kan tilgå den.

Optagelser fra tv-overvågningen må alene gennemses ved mistanke om strafbare forhold med henblik på at udlevere oplysningerne til politiet.

Følgende begrænsede antal personer må tilgå optagelserne:

 • Ejendomsfunktionærerne i Område Øst for afd. 021, 024 og 025
 • Ejendomsfunktionærerne i Område Vest for afd. 106 og 107
 • Ejendomsfunktionærerne i Område Nord for afd. 200


Videregivelse/udlevering af optagelser

Optagelserne kan alene udleveres til politiet. Optagelserne må ikke offentliggøres, videregives eller forevises til andre end politiet, medmindre der er samtykke fra alle de personer, der er på de optagelser, som ønskes udleveret.

Uanset ovenstående har enhver person, der indgår i optagelserne, som hovedregel ret til at få lov at se og få udleveret en kopi af optagelserne af vedkommende selv. Inden forevisning af optagelserne – eller udlevering af en kopi – sikres det via teknisk sløring, at der ikke optræder andre genkendelige personer på optagelserne.


Sletning

Optagelser fra tv-overvågning slettes senest 30 dage efter, at de er optaget, jf. dog nedenfor.

Optagelser slettes ikke, hvis en optagelse skal bruges i en konkret sag – fx hvis optagelser eller billeder skal bruges som dokumentation i en erstatningssag. I så fald opbevares optagelserne af den person, tvisten drejer sig om (men ikke af andre personer), og der sker underretning af den pågældende om opbevaringen inden for 30 dage. På anmodning udleveres en kopi af optagelsen til den pågældende.


Diverse

Denne politik tages op til revision én gang årligt og opdateres, hvis der sker ændringer.

Er der spørgsmål til ovenstående, kan der rettes henvendelse til FællesBo. Ved klager over FællesBos håndtering af personoplysninger, kan du klage til Datatilsynet. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.