Skip til hoved indholdet

Februar 2022

God workshop om udearealaer

 

FællesBos rådgiver Norconsult har arbejdet videre med renoveringsplanen for afd. 016 Sjællandsparken.

Torsdag den 3. februar 2022 var alle beboere inviteret til en workshop på Hotel Eyde om de kommende udearealer i afdelingen. Workshoppen blev ledet og gennemført af landskabsarkitekt-firmaet By + Land.

På mødet kunne beboerne komme med ønsker og idéer til udearealer i Sjællandsparken. Dialogen var rigtig god, og der kom mange gode forslag på bordet.

Udover udearealerne valgte Norconsult også at fortælle lidt om, hvordan man har arbejdet med planen, og de justeringer der indtil nu er foretaget i lejlighedsplanerne.

Dette vil alle beboere dog høre mere om på et senere møde og ellers til de kommende møder om genhusning, der afholdes ca. et halvt år før den enkeltes genhusning.

Du finder invitation, præsentationen og et referat fra mødet her:

 

Invitation til beboermødet

Præsentation fra beboermøde om udearealer

Referat af beboermøde om udearealer